Diplom

Dato: 1604-05-07Signatur: ubb-1604-05-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Morten Erikssøn på Rå og Oluff Oluffssøn på Mykland utlignet odelsparter i gården Maursæter i Eidsfjord skipreide og Hornindal kirkesogn (Hornindal og Stryn) med Jakob Erikssøn på Tisthammer (Innvik).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Odel, Odelspart, Odelskifte

Relatert til: Morten Erikssønn på Rå, Oluff Oluffssønn på Mykland, Jakob Erikssønn på Tisthammer

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus