Diplom

Dato: 1607-08-06Signatur: ubb-1607-08-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige sølv som innføres og selges av tyskerne på Bryggen og av andre, så forbyr han på det strengeste rikets underståtte og utlendinger kjøp, salg eller bytte med sølv som ikke etter norsk lov holder riksdalers prov og utveies med kølnsk vekt. Kongen har selv underskrevet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

Relatert til: Christian IV

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus