Diplom

Dato: 1608-02-21Signatur: ubb-1608-02-21


Rasmus Lauritssøn på Erikstad i Jølster har solgt til sin bror, Niels Lauritssøn på Bjørnerheim, en halv punds leie i gården Støive, arvegods etter hans foreldre, for 6 gamle daler og en halv daler i skjøtningsøre. Videre har Oluff Mickelssøn på Kleppe, på sin hustrus vegne, solgt til sin svoger, nevnte Niels Lauritssøn, 4 marks leie i samme Støive i Nedregården og halvannen marks leie i Austreim i Gjemmestad skipreide for 3 gamle daler med skjøtningsøre. Niels Lauritssøn har selv arvet et halvt punds leie i Støive etter sine foreldre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Leie, Arvegods, Skjøtningsøre

Relatert til: Rasmus Lauritssønn på Erikstad, Oluff Mickelssønn på Kleppe, Niels Lauritssønn på Bjørnerheim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus