Diplom

Dato: 1609-04-01Signatur: ubb-1609-04-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Rasmussøn, ombudsmann over Allehelgen kirkes gods, kunngjør, at han på vegne av Erik Urne til Høegaard, kongens befalingsmann over Utstein klosters og Allehelgen kirkes gods i Norge, har overdratt til mester Elias Thillgenner, badskjær i Bergen, en eiendom og grunn som ligger nedenfor rådhuset og som har tilhørt avdøde skipper og rådmann Niels Helliessøn i Bergen. Leien er 1 gammel daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Mester, Rådmann ; (Bergen), Leie, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Eiendom, Rådhus, Befalingsmann ; (kongelig), Skipper, Badskjær

Relatert til: Hans Rasmussønn, Erik Urne til Høegaard, Elias Thillgenner, Niels Helliessønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus