Diplom

Dato: 1610-02-08Signatur: ubb-1610-02-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Anna Pedersdatter, "salig Isack Brynhildsens effterleffuersche och borgersche her sammestedtz", en av Munkeliv klosters grunner som sammen med St. Hans og Allehelgen kirkes grunner var skjenket byen av kongen. Grunnen ligger ovenfor erkebispegårdens gårdsrom og den årlige grunnleien er 20 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Rådmann , (Bergen)

Relatert til: Anna Pedersdatter, Isack Brynhildsen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus