Diplom

Dato: 1613-10-11Signatur: ubb-1613-10-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rasmus Asgodsønn på Hoset i Skjærstad, lensmann i Salten ferding kunngjør sammen med fem lagrettemenn i Salten tinglag, at Oluff Hjelessøn i Novik i Gildeskål har makeskiftet med Jacob Nilssøn på Stokland i Salten fjerding, et halvt punds leie i jordgods i Oldereid mot et halvt punds leie i Novik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Leie ; (av jord), Makeskifte, Jordgods

Relatert til: Rasmus Asgodssønn på Hoset, Oluff Hjelessønn i Novik, Jacob Nilssønn på Stokland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus