Diplom

Dato: 1614-08-09Signatur: ubb-1614-08-09


Ole Yttereid ble den 9. august 1614 skyldig M: Jon Mogenssøn 8 riksdaler, 1 pund og 6 merkers smør. Ole satt derfor 16 merker i pant i Ytre-Eide som han selv brukte. Dette gav Jon til Truls i hjemmegave, så Ole eller hans arvinger måtte innløse det av ham. Derpå innløste så Truls 8 merkers jordgods av Maritte i Vik som også var Oles bruk.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Arv, Skyld, Pant, Jordgods, Hjemmegave, Innløsning

Relatert til: Ole Yttereid, Jon Mogenssønn, Maritte i Vik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus