Diplom

Dato: 1616-12-14Signatur: ubb-1616-12-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hallvor Endressøn på Hilldal i Odda overdrar til sin frende Johannes Jonssøn på Haugen i Samland en jordpart i Haugen i Granvin for 6 gode riksdaler. Sorenskriveren i Hardanger, Niels Riis, Amund på Sandven og to lagrettemenn besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Jordpart, Overdragelse ; (jordpart), Jord, skifte og overdragning

Relatert til: Hallvor Endressønn på Hilldal, Johannes Jonssønn på Haugen, Niels Riis, Amund på Sandven

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus