Diplom

Dato: 1617-07-24Signatur: ubb-1617-07-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen klager til slottsherren, Knud Urne samt øvrigheten, over to gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, såvelsom noen andre løse kompaner som drar rundt på landsbygden og øver sitt håndverk. De to nevnte befinner seg nå på Borgund og Sunnmøre. Gullsmedene fremholder at dette strider mot §1 i deres embetsskrå og gjør øvrigheten oppmerksom på saken. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå

Relatert til: Knud Urne, Tønnis Henricksen, Jasper Peppelbom

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus