Diplom

Dato: 1618-04-30Signatur: ubb-1618-04-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrich Nitter, Otte Bildts ombudsmann nordenfjells, kunngjør, at han på Otte Bildts vegne har utleiet til Jon Halverssøn, borger i Bergen, en av hans grunner som ligger inne ved Lungeården nest opp til Henrich Snedkers hus. I grunnleien skal Jon betale 1 rikslort til ombudsmannen eller hans etterkommere.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Leie, Ombudsmann, Bygsel, Etterkommer

Relatert til: Henrich Nitter, Otte Bildt, Jon Halverssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus