Diplom

Dato: 1620-03-24Signatur: ubb-1620-03-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lasse Hanssøn på Dalen i Systrond skipreide kunngjør, at han har solgt til Oluff Anderssøn på Henjum, lagrettemann i samme skipreide, odelsparter i gårdene Notseter og Loftesnes i Sogndal skipreide for 5 riksdaler. Fem lagrettemenn i Systrond skipreide og tingskriver Jesper Hanssøn Sjuren i Sogn besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Relatert til: Lasse Hanssønn på Dalen, Oluff Anderssønn på Henjum, Jesper Hanssønn Sjuren

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus