Diplom

Dato: 1621-09-17Signatur: ubb-1621-09-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Berder Rasmussøn på Oreim og Daniel Rasmussøn på Kvile kunngjør sammen med tre søstre i Innvik og Gloppen prestegjelder og to søstre i Jølster, at de har solgt til sin svoger Rasmus Anderssøn på Sølvberg i Innvik jordegods, 2 1/2 punds leie, i Sølvberg som de hadde arvet etter deres far.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Leie, Jordgods, Salg ; (jordgods)

Relatert til: Berder Rasmussønn på Oreim, Daniel Rasmussønn på Kvile, Rasmus Anderssønn på Sølvberg

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus