Diplom

Dato: 1621-10-22Signatur: ubb-1621-10-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Roar Nilssøn på Vistad i Skåre skiprede i Karmsundet kunngjør, at han har pantsatt til Oluff Torsteinssøn på Bjordal sin odelspart i Bjordal, som ligger i Førde skiprede og Skjold sogn, for 26 riksdaler in spesie. Seks menn er blitt anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Odel, Pant, Odelspart

Relatert til: Roar Nilssønn på Vistad, Oluff Torsteinssønn på Bjordal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus