Diplom

Dato: 1621-11-18Signatur: ubb-1621-11-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssøn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte og Helga Torsteinsdøtre, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre og Ytre Bu, Tveisme og Røten, som de hadde arvet etter deres far Kjetill Vikingssøn på Bu.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods

Relatert til: Gunder Kjetilssønn på Huse, Sivord på Bu, Ingeborg på Indre Bu, Biritte Torsteinsdatter, Helga Torsteinsdatter, Kjetill Vikingssønn på Bu

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus