Diplom

Dato: 1623-09-22Signatur: ubb-1623-09-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Pederssøn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustru Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien betales til ham selv. To av byens borgere besegler brevet sammen med ham.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)

Relatert til: Hans Pederssøn Strarup, Maren Jørgensdatter, Henrik Koren

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus