Diplom

Dato: 1623-09-28Signatur: ubb-1623-09-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Pederssønn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustrus Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien på tre riksdaler betales til ham og hans hustru.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Relatert til: Hans Pederssønn Strarup, Maren Jørgensdatter, Henrik Koren

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus