Diplom

Dato: 1625-10-19Signatur: ubb-1625-10-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jørgen Jokumssøn Førmand, borger i Bergen, kunngjør at han har solgt til Henrik Been en odels-kålhagegrunn som ligger nord for Korskirken. Jens Nilssøn til Simling hadde 29. mai 1574 utleiet dette grunnstykket til Henrik Piaske, og 3. mai 1581 hadde også Jens solgt det til Adriann von Buckschott. Jacob Brock og skomaker Michel Evertssøn, borger i Bergen, blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

Relatert til: Jørgen Jokumssønn Førmand, Henrik Been, Jens Nilssønn til Simling, Henrik Piaske, Adriann von Buckschott, Jacob Brock, Michel Evertssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus