Diplom

Dato: 1625-11-02Signatur: ubb-1625-11-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Herman Frisch, borger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Gouche Simensdatter samtykke har solgt til Henrik Skarff og hans hustru Karine Nilsdatter sine "Husse och Eyendom, Sampt grundens Herlighed" som ligger oppe ved Klosteret. Han har også solgt halvparten av brønnen som Henrik nå kan bruke. En årlig grunnleie skal betales.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom), Salg ; (brønn), Brønn

Relatert til: Herman Frisch, Gouche Simensdatter, Henrik Skarff, Karine Nilsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus