Diplom

Dato: 1625-11-28Signatur: ubb-1625-11-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Gyldenstjerne, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har utleiet til Claus Rotke en forlengelse av den grunn som han tidligere hadde kjøpt av hos Adeluts Jacobsdatter, enke etter Kiempe, og som han måtte betale halvannen mark i grunnleie for. Grunnleien blir nå til sammen tre gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Knut Gyldenstjerne, Claus Rotke, Adeluts Jacobsdatter, Kiempe

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus