Diplom

Dato: 1627-11-09Signatur: ubb-1627-11-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jon på For i Strandvik skipreide, Gunder på Breievne i Strandebarm, Olle på Trelevik og Nils på Hummelsund (i Sund Herred) kunngjør, at de har solgt deres odels-jordparter i Breievne til Guttorm Gunnarssøn på Skeie i Hardanger. De takker ham for god betaling. [Fire] lagrettemenn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Jon på For, Gunder på Breievne, Olle på Trelevik, Nils på Hummelsund, Guttorm Gunnarssønn på Skeie

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus