Diplom

Dato: 1628-10-17Signatur: ubb-1628-10-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med Jens Block (?) tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen hus og hustufter. I avgift betaler de fem riksdaler til kongen og et stykke mel til de fattige i hospitalen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Hus, Konge ; (Danmark og Norge), Forlik, Hospital, Avgift, Fattig

Relatert til: Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide, Pål i Bø, Jens Block (?), Hans Anderssønn, Hans Thysk

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus