Diplom

Dato: 1629-09-23Signatur: ubb-1629-09-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Trond Valland og Pål Seleseter i Vikør i Hardanger kunngjør, at da Iver Olssøn på Viknes selv eier en odels-jordpart i Nedre-Lekve, så selger de nå sine odelsparter i Nedre-Lekve til Ivar for 9 riksdaler og 6 mæler korn i skjøtningsøre. Tre lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Eiendomsrett, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Trond Valland, Pål Seleseter, Iver Olssønn på Viknes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus