Diplom

Dato: 1630-01-30Signatur: ubb-1630-01-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Poul Madssøn, sogneprest i Kvinnherrad, og Oluff Johanssøn på Øye, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Oluff Johanssøn overdrar med sin hustru Birgitte Samsonsdatter samtykke til Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter, sin odels-jordpart i gården Lande, og mottar til vederlag en av hans jordparter i gården Skarvetun i Ølve sogn. Sorenskriver Jacob Jenssøn, Johannes Tordssøn på Omvik og Erik på Skåle blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Overdragelse ; (odelspart)

Relatert til: Poul Madssønn, Oluff Johanssønn på Øye, Birgitte Samsonsdatter, Else Eriksdatter, Jacob Jenssønn, Johannes Tordssønn på Omvik, Erik på Skåle

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus