Diplom

Dato: 1631-03-09Signatur: ubb-1631-03-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Jenssønn Schive, rådmann i Bergen og fullmektig for Eske Bilders arvingers gods og grunner Nordenfjelds, kunngjør, at han på deres vegne har utleiet til Henrik Been og hans hustru Anne Albridsdatter et grunnstykke, som tidligere hadde kjøpt av Jørgen Fuordmand. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Arving, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig

Relatert til: Jens Jenssønn Schive, Eske Bilder, Henrik Been, Anne Albridsdatter, Jørgen Fuordmand

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus