Diplom

Dato: 1631-03-24Signatur: ubb-1631-03-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Endre Sivordssøn på Huse i Kinsarvik kunngjør, at han med sin hustru Berit Sivorsdatters samtykke har solgt til hennes bror, Østen Sivordssøn på Urheim, hennes odelspart i Årtun i Folkedal i Granvin for 6 riksdaler og skjøtningsøre. Hans på Lutre, Mikkel på Hause og Helle på Øvre (?) besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Endre Sivordssønn på Huse, Berit Sivorsdatter, Østen Sivordssønn på Urheim, Hans på Lutre, Mikkel på Hause, Helle på Øvre (?)

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus