Diplom

Dato: 1632-10-24Signatur: ubb-1632-10-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Åmund Bjortvedt, Iver Djønne, Olluff Mykletun, Gjermund Nesheim, [Asgud Legeried], og Sven Bolstad, kunngjør at de har solgt til Bård på Håre i Røldal en anpart av deres brorpart i gårdene Skare, Tveit og Jøsnedal i Odda sogn for 15 riksdaler pluss skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Ullensvang skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Åmund Bjortvedt, Iver Djønne, Olluff Mykletun, Gjermund Nesheim, Asgud Legeried, Sven Bolstad, Bård på Håre

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus