Diplom

Dato: 1633-12-18Signatur: ubb-1633-12-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Truls Lauritssøn, sogneprest til Domkirken, utleier en grunn i Hollenderstredet til [Jørgen] Willomssøn. Grunnleien skal betales.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Relatert til: Truls Lauritssønn, Jørgen Willomssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus