Diplom

Dato: 1634-05-12Signatur: ubb-1634-05-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Nils Bild til Ravnholt, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne har utleiet til Tomes Rikordssøn og hans hustru Diigun Kuls, en av kongens grunner som ligger lengst ute på Stranden tvert i fra Erkebispegården. Den årlige grunnleie er 5 1/2 mark og 6 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Relatert til: Nils Bild til Ravnholt, Tomes Rikordssønn, Diigun Kuls

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus