Diplom

Dato: 1634-10-14Signatur: ubb-1634-10-14b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridde og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Junge Jahn Schrøder i Bergen og hans hustru Maren Ibsdatter en av klosterets grunner som ligger nede på Stranden nedenfor Trine Arentsdatters hus og grunn. Den årlige grunnleien er 2 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Junge Jahn Schrøder, Maren Ibsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus