Diplom

Dato: 1635-09-20Signatur: ubb-1635-09-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hallver Oloffsøn på Myklebust i Uskedal i Kvinnherrad skipreide pansetter sin odelspart i gården Valland i Vikøy prestegjeld til Laurits Sambonsen på Kjærland i Uskedal for et lån på 20 riksdaler. Christen Busch, sorenskriver i Sunnhordaland, og Christoffer Myklebust har på anmodning forseglet pantebrevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Sorenskriver, Pantsetting, Odelspart, Pantebrev, Lån

Relatert til: Hallver Oloffssønn på Myklebust, Laurits Sambonsen på Kjærland, Christen Busch, Christoffer Myklebust

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus