Diplom

Dato: 1635-10-01Signatur: ubb-1635-10-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at hans på vegne har solgt til Severin Olssøn og hans hustru Margrete Jansdatter en av St. Hans kirkes grunner som ligger inne ved rådhuset mellom Sl. Jost Wellinghs hus på den vestre og Jakob Tetens steinkjeller på den østre side. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Severin Olssønn, Margrete Jansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus