Diplom

Dato: 1636-01-30Signatur: ubb-1636-01-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kopperslager David Thilssøn i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Adelus Henriksdatters samtykke har solgt til skipper Erik Lauritssøn og hans hustru Birgitte Andersdatter sine hus med grunn som ligger ved Smørsalmeningen, mellom husene og eiendommene til rådmann Ove Vogenssøn og smed Mikkel Grott. Den sedvanlige årlige grunnleie skal betales. Rådmann Ove Vogenssøn og Hans Pederssøn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen), Eiendom, Kopperslager

Relatert til: David Thilssønn, Adelus Henriksdatter, Erik Lauritssønn, Birgitte Andersdatter, Ove Vogenssønn, Mikkel Grott, Hans Pederssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus