Diplom

Dato: 1636-05-01Signatur: ubb-1636-05-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gunder Gunderssøn på Sebø, på vegne av sin mor Rangve Pedersdatter, Anders Legreid og Siver Sekse, på vegne av sine hustruer, og Mikkel Pederssøn Ørdal kunngjør, at i et odelsarveskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simadal i Eidfjord arvet Nils Øidven, på vegne av sin hustru, odelsgods i gårdene Freim og Heng i Ullensvang skipreide. Nils hadde i tillegg kjøpt av Rangve en halv mark smør i gården Heng for 1 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods, Arveskifte, Odelskifte, Kjøp ; (gårdspart)

Relatert til: Gunder Gunderssønn på Sebø, Rangve Pedersdatter, Anders Legreid, Siver Sekse, Mikkel Pederssønn Ørdal, Peder Olssønn på Tveit, Nils Øidven

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus