Diplom

Dato: 1636-10-03Signatur: ubb-1636-10-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Olssøn Long kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Susanne Haversdatter har solgt til baker Johan Møller med hustru Birgitte Salomonsdatter sin bebygget odelsgrunn som ligger i Korskirkens sogn i Bergen. Den ene halvpart av grunnen hadde hans hustrus mormor foræret ham, den andre halvpart hadde han kjøpt av Hans Pederssøn på Langenes, Øksnes i Vesterålen. Dirich Linchost og Henrik Aussborrick blir anmodet om å besegle skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Baker

Relatert til: Hans Olssønn Long, Susanne Haversdatter, Johan Møller, Birgitte Salomonsdatter, Hans Pederssønn på Langenes, Dirich Linchost, Henrik Aussborrick

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus