Diplom

Dato: 1637-10-13Signatur: ubb-1637-10-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gunder Halvorssøn på Hjelemland i Kvinnherrad skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at han har solgt sin part i odelsgården ved navn Myklebust, som ligger i Åmviken i Kvinnherrad, til Oluff Toressøn på nevnte gård Myklebust for 70 riksdaler. Fogd Christen Hanssøn, sorenskriver Christen Buch, Gunder Malmanger, Laurits Kjærland, Oluff Haugland og Peder Seim blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Sorenskriver, Fogd, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Gunder Halvorssønn på Hjelemland, Oluff Toressønn på Myklebust, Christen Hanssønn, Christen Buch, Gunder Malmanger, Laurits Kjærland, Oluff Haugland, Peder Seim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus