Diplom

Dato: 1638-03-28Signatur: ubb-1638-03-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Samson Bårdssøn på Torblå i Ulvik, Anbjør Bårdssøn på Vik i Eidfjord og Åmund Tostenssøn på Lægeried på sin hustru Gjertrud Bårdsdatters vegne, kunngjør at de har solgt til Oluff Haldorssøn på Bu i Kinsarvik deres odelsparter i samme Bu, som deres far, Bård Andurssøn på Lægereid, i sin tid hadde pansatt til Gjermund Haldorssøn på Bu for 7 riksdaler, en ku og en geit. Samtlige medsøsken har fått 4 riksdaler i skjøtninsgsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Skjøtningsøre, Pantsetting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Samson Bårdssønn på Torblå, Anbjør Bårdssønn på Vik, Åmund Tostenssønn på Lægeried, Gjertrud Bårdsdatter, Oluff Haldosrssønn på Bu, Bård Andurssønn på Lægereid, Gjermund Haldorssønn på Bu

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus