Diplom

Dato: 1639-04-01Signatur: ubb-1639-04-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Perssøn på Ullensvang, lagrettemann i Ullensvang skipreide, kunngjør, at han har solgt til Oluff Haldorssøn på gården Bu i Kinsarvik hans rette odelspart i samme Bu for 4 riksdaler og i skjøtningsøre en halv riksdaler. Tingskriver Jens Søffrenssøn samt tre lagrettemenn i Ulvik skipreide ble anmodet om å forsegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Peder Perssønn, Oluff Haldorssønn på Bu, Jens Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus