Diplom

Dato: 1642-06-21Signatur: ubb-1642-06-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i korskirkens sogn mellom Adelus Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut om den kan bebygges. Likeså oppmåles et lite grunnstykke bak nevnte gategrunn i nærvær av grunnherren, sogneprest Hans Samulessøn til Domkirken, m.m.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

Relatert til: Jens Jenssønn Schive, Wilcken Tormodssønn, Hans Samulessønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus