Diplom

Dato: 1642-12-12Signatur: ubb-1642-12-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup, utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter Berent Bønning, en av klosterets grunner på St. Hansvollen. Den årlige grunnleie er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn), Fullmektig, Husbond

Relatert til: Volchard Broderssønn, Christian Ulfeldt til Urup, Corfits Ulfeldt til Urup, Margarete Pedersdatter, Berent Bønning

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus