Diplom

Dato: 1643-06-03Signatur: ubb-1643-06-03


Arnold Oluffssøn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter og Knut Andersøn Ertisvog har solgt deres odelsparter i gården Ertisvog til broren og frenden Anders Anderssøn Ulvestad. Thomas Pederssøn Brevik, lensmann i Vatne skipreide, Knud Tenfjord, lensmann i Grytten skipreide, Gunder Tenfjord, Steffen Skår, Helge Ous og Amund Ulvestad har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Lensmann

Relatert til: Arnold Oluffssønn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter, Knut Andersønn Ertisvog, Anders Anderssønn Ulvestad, Thomas Pederssøn Brevik, Knud Tenfjord, Gunder Tenfjord, Steffen Skår, Helge Ous, Amund Ulvestad

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus