Diplom

Dato: 1643-06-22Signatur: ubb-1643-06-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Jacob Busch, Bendik Michelssøn, lensmann Sten Håvik og fem lagrettemenn i Strandvik skipreide var tilkalt av Astri Hansdatter Bjørndal for å besiktige husene og gå skog og markegang på gården Tegland. Det oppregnes hva som må repareres og hva som må betales i bot av leilendingen Marit Tegland for ulovlig skogshugst.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Markegang, Sorenskriver, Lensmann, Hus, Besiktigelse, Skogsgang, Skogshugst, Leilending

Relatert til: Jacob Busch, Bendik Michelssønn, Sten Håvik, Astri Hansdatter Bjørndal, Marit Tegland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Papir

comments powered by Disqus