Diplom

Dato: 1643-12-23Signatur: ubb-1643-12-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Hans Claussøn Messing og hans hustru Else Henriksdatter noen av disse grunner, som han hadde kjøpt av Tønnes Arendtssøn og som ligger i den gård hvor han selv nå bor. Den årlige grunnleie er halvannen riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Relatert til: Volchard Broderssønn, Christian Ulfeldt til Urup, Corfits Ulfeldt til Egeskov, Hans Claussønn Messing, Else Henriksdatter, Tønnes Arendtssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament

comments powered by Disqus