Diplom

Dato: 1646-02-01Signatur: ubb-1646-02-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor Hollenderstredet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

Relatert til: Henrik Thott til Boltinggaard, Ditick Eckhoff

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus