Diplom

Dato: 1648-04-18Signatur: ubb-1648-04-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Thott til Botlinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Herman Schrøder og hans hustru Magrete Baassdow en av slottets sjøgrunner som ligger nedenfor Ravnekroen. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Relatert til: Henrik Thott til Botlinggaard, Herman Schrøder, Magrete Baassdow

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus