Diplom

Dato: 1648-08-22Signatur: ubb-1648-08-22


Byskriver Christen Madssøn, fullmektig for Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og befalingsmann over Mariakirkens grunner i Bergen, har utleiet til Jan Janssen v. Delft og hans hustru Alheit Reinnertzdatter to av kirkens grunner, den ene ligger på nordre side av Smørsalmening ovenfor hovedgaten (Allgaden), den andre ligger nederst i Smørsgården. Den årlige grunnleie er 3 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann, Fullmektig, Byskriver, Rikskansler ; (Norge)

Relatert til: Christen Madssønn, Jens Bjelke til Austrått, Jan Janssen, Alheit Reinnertzdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus