Diplom

Dato: 1648-10-12Signatur: ubb-1648-10-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Da Åmund Siverssøn på Hamre, lagrettemann i Granvin skipreide, på grunn av alderdommens skrøpelighet ikke klarer å betale skatt for sitt odelsgods, har han med sin hustru Ingri Gundersdatters samtykke overdratt dette til sine arvinger, sønnene Iver på Aurdal, Jon i Folkedal og Siver på Brekke i Folkedal, dattersønnen Erik Aslakssøn på Aurdal samt døtrene Anne i Folkedal og Ingeborg på Århus i Folkedal. Hvis noen av hans barn finner seg forurettet ved den deling, skal det foretas et lovlig skifte etter hans død.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Arving, Overdragelse, Skatt

Relatert til: Åmund Siverssønn på Hamre, Ingri Gundersdatter, Iver på Aurdal, Jon i Folkedal, Siver på Brekke, Erik Aslakssønn på Aurdal, Anne i Folkedal, Ingeborg på Århus

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus