Diplom

Dato: 1649-09-22Signatur: ubb-1649-09-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Nicolai Lem, lektor i teologi og sekretær for domkapitlet i Bergen, har utleiet til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne Christoffersdatter en av kapitlets grunner på Hollendergaten i Korskirkens sogn som han hadde kjøpt av Peder Mogenssen på Hammer. Den årlige grunnleie er halvannen riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Sekretær, Domkapitel, Lektor ; (teologi)

Relatert til: Peder Nicolai Lem, Dirich Eckhoff, Anne Christoffersdatter, Peder Mogenssen på Hammer

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus