Diplom

Dato: 1650-03-14Signatur: ubb-1650-03-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige grunnleie er 4 slette mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller

Relatert til: Daniel Brun, Margrete Hansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus