Diplom

Dato: 1650-07-19Signatur: ubb-1650-07-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Fedde Janssen, borger i Bergen, og hans hustru Rist Tiartz en av byens grunner nede ved Nøstet, som han hadde kjøpt av Aktein Jesper Albrecht som bor ute i Gullskoen ved Kontoret. Den årlige grunnleie er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Fedde Janssen, Rist Tiartz, Aktein Jesper Albrecht

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus