Diplom

Dato: 1650-09-20Signatur: ubb-1650-09-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Poul Reff, borger i Bergen og ombudsmann for Hannibal Sehesteds gods Nordenfjells, har utleiet en av hans grunner, som ligger ute i Dreggen, til Peder Finde, sogneprest i Førde prestegjeld i Sunnfjord, og hans hustru Anne Rasmusdatter. Den årlige grunnleie er 11 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann

Relatert til: Poul Reff, Hannibal Sehested, Peder Finde, Anne Rasmusdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus